Aluetiimi 2014


Mitä, missä, mikä alue B?

Alue B on 13 kamarin tiivis, pieni ja pippurinen alue. Vaikka olemme Suomen Nuorkauppakamareiden alueista pienin, niin toiminnan suunnassa ja  jchengessä on laatu korvannut määrän. Alueen toimintaa johtaa aluetiimi, mikä koostuu aluejohtoryhmästä ja erilaisista päälliköistä. Aluetiimin jäsenet ovat JC:itä, jotka haluavat kehittää koko aluetta, tukea kamareita, tutustua ja osallistua jokaisen kamarin toimintaan ja verkostoitua niin kamarilaisten kuin erilaisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aluetiimiin pääsee mukaan hakemalla vaaleilla valittavia virkoja (VP, RC, RIO, R-IND ja R-AWARDS). Kutsuvirkoja aluejohtoryhmään on edellä mainittujen lisäksi (RS, R-LOM, R-INT ja R-BUS), jotka uusi valittu VP kutsuu tehtävään eli ilmoita reippaasti kiinnostuksestasi aluejohtajaehdokkaille. Oman alueen   projektipäälliköt hyväksytään alueen pj-kokouksessa aluejohtajan ehdotuksesta. Näiden lisäksi on erilaisia projektipäällikkyyksiä ja muita tehtäviä. Kansallisten projektien alueprojektipäälliköt valitsee uusi kansallinen projektipäällikkö eli yhteys taas ehdokkaisiin. Seuraavassa muutamat aluetiimiläiset kertovat tehtävästään. Tutustu kaikkiin tehtäviin ja tämän vuoden alue B:n tekijöihin jci. fi alueet ja kamarit sivustolla ja kysy meiltä lisää. Oletko SINÄ osa aluetiimiä vuonna 2014?

Aluekoordinaattori RC, Elli Ahonen
Olen päässyt luomaan johtajuuspolkua valmistautuvien puheenjohtajien tukemiseksi sekä mm. antamaan jäsenhankintavinkkejä. Projektit ovat tulleet tutuiksi ja mieleenpainuvia kamarivierailuitakin on mahtunut matkaan.

Aluetiedottoja RIO, Anu Partonen
RIO pitää säännöllisesti yhteyttä kamareiden tiedottajiin. Tässä virassa kuulet ensimmäisenä, mitä tapahtuu niin alueella kuin kansallisella tasolla, koska aluetiedottajat tekevät tiivistä yhteistyötä myös kansallisen tiedotustiimin kanssa.

Aluekoulutuspäällikkö R-IND, Ulla Vilkman
Tehtävä on näköalapaikka koulutustoimintaan ja sen kehittämiseen. Kouluttautuminen on yksi toimintamme tukipilareista ja siksi on kiinnostavaa olla mukana viemässä koulutustoimintaa eteenpäin.

Aluepalkintopäällikkö R-AWARDS, Sanna Pietiäinen
Tehtävänä on motivoida kamareita hakemaan palkintoja, opastaa hakemusten teossa ja tietenkin jakaa palkintoja! Virassa pääsee palkintohakemusten kautta tutustumaan alueen kamareiden toimintaan pintaa syvemmälle.Erilaisia projekteja, erilaista toimintaa, sitähän nuorkauppakamaritoiminta on. Aluepalkintojen lisäksi jaetaan kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja.

Palkintotuomari, Liisa Marsio
Tuomarin tehtävä on läpileikkaus oman alueen sekä kansallisen tason nuorkauppakamaritoimintaan. Mitä tehdään muualla? Minkälaista toimintaa kamareissa on, minkälaisiin yksilösuorituksiin aktiiviset nuorkauppakamarilaiset ovat edellisenä vuonna yltäneet. Tuomari perehtyy palkintokäsikirjaan ja hakukriteereihin sekä lukee ja arvioi hakemuksia palkintokriteereihin peilaten.

Aluesihteeri RS, Päivi Väisänen
Tehtävä on mielenkiintoinen paikka seurata aluetoimintaa aivan sen sydämestä osallistumalla lähes jokaiseen pj-kokoukseen. RS hoitaa puheenjohtajakokousten, alueen virallisten kokousten ja Alue B:n Tukiyhdistys ry:n kokousten paperiasiat sekä tukiyhdistyksen taloudenhoitoon liittyvät asiat.

Tuottava Idea, alueprojektipäällikkö, Elina Metsi
Alueprojektipäällikkyys on hyvä paikka päästä näkemään kamaritoimintaa oman kamarin ulkopuolella. Samalla pääsee näkemään projektin tekemisen toisesta näkökulmasta kuin sen oman kamarin silmin. Tämä on ollut monipuolinen tehtävä – on saanut suunnitella ständiä, olla yhteydessä kamareihin ja kasata alueraatia yhteistyökumppaneista. Antoisaa on ollut tutustua siihen, miten projektit tehdään muilla nuorkauppakamarialueilla.