Hallitus


PRES – puheenjohtaja Raija Kontunen

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimus-neuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).


DP – Valmistautuva puheenjohtaja Katri Pajarinen

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppani-neuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensa ja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa tällä käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi kamarin johtotehtäviin.


IPP – Edellinen puheenjohtaja Katja Väkevä

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.


SECY – Sihteeri Maria Hämäläinen

Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin “paperiasiat” ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki  jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä M-Filesin käyttöön liittyvissä asioissa.


TREAS – Rahastonhoitaja Katja Väkevä

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana tai hoitajana.


LIO – Tiedottaja Henna Myllymäki

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (jäsenlehti JC-Wille, sähköpostitiedotteet sekä kuukausittain ilmestyvä sähköinen eWille). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen.


INT – Kansainvälisyysvastaava Ninni Niemi 

Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi. Lisäksi Lappeenrannassa lohkon tehtäviin kuuluu erityisesti EMT-kokouksen markkinointi ja koordinointi.


IND – Koulutusvastaava Heli Hukkanen

Yksilölohko vastaa kamarin koulutustapahtumista ja Suomen  Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien markkinoinnista.


LOM – Tapahtumavastaava Ninni Niemi

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia, aikuisten iltarientoja tai arvokkaita juhlia.


COM – Yhteiskuntavastaava Pauliina Papunen

Yhteiskuntalohko sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.


BUS – Liikesuhdevastaava Pauliina Papunen

Kamarin liikesuhdevastaava huolehtii yhdessä puheenjohtajien kanssa yhteistyökumppanisuhteiden luomisesta ja ylläpidosta. Tehtävään kuuluu kumppaniviestintä ja molemminpuolisen hyödyn toteutumisen varmistaminen.