Jäsenhankinta- ja yhteistyökumppanitapahtuma Lappeenrannassa


Lappeenrannan ja Imatran Nuorkauppakamarit järjestivät yhteisen tapahtumallisen vaalikokouksen tiistaina 18.10. Lappeenrannan Kehruuhuoneella. Iltapäivän ja alkuillan ohjelmana oli miniseminaari henkilöstöjohtamisesta, Start!-koulutus ja molempien kamarien vaalikokoukset.

Tapahtuman tarkoituksena oli sekä tarjota kamarilaisille näkökulmia johtamiseen, toimia kiitoksena kamarien yhteistyökumppaneille että houkutella uusia jäseniä mukaan kamaritoimintaan.

Tapahtumaan oli kutsuttu Lappeenrannan ja Imatran kamarien jäsenten lisäksi molempien kamarien yhteistyökumppanit, sekä 30 muuta paikallista julkishallinnon, yrityselämän ja kolmannen sektorin edustajaa. Monelta eri taholta ihmisten kutsuminen tuottikin tulosta ja Kehruuhuoneelle kokoontuikin 50 osallistujaa.

Kolme puheenvuoroa henkilöstöjohtamisesta

Miniseminaarissa pääpuhujina olivat Riitta Forsten-Astikainen ja Pia Heilmann Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. He esittelivät HERMES-tutkimusta, jonka puitteissa he ovat tutkineet pienten ja keskisuurien yritysten henkilöstöjohtamisen tilaa, tarvetta ja tulosvaikutusta yli 3500 vastauksen ja yli 100 yrityksen kautta.

Forsten-Astikainen ja Heilmann nostivat muun muassa esille yrityksen läpileikkaavan yhtenäisen johtamisfilosofian tärkeyden. Eli johtamisen on yrityksen eri tasoilla oltava yhtenäistä ja perustuttava samoille arvoille. Henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kannalta tärkeitä asioita olivat työn sisältö ja merkityksellisyys, sekä palkitseminen muutenkin kuin vain rahallisesti.

Toisen puheenvuoron seminaarissa piti Pasi Juvonen, Aivolinko, valmentavasta johtamisesta. Hän painotti, että valmentamisessa on tärkeä aloittaa valmennettavan omista lähtökohdista ja tavoitteista. Puheenvuorossaan Juvonen kävi läpi myös kokemuksiaan kokeilevasta kehittämisestä ja sen linkittymisestä valmentamiseen. Kokeiluista ja valmentamisesta oppimisen perustana on turvallinen oppimisympäristö, joka sallii myös epäonnistumiset.

Iltapäivän viimeisenä puheenvuorona kuultiin lappeenrantalaisen kuljetinratkaisuja valmistavan Laitex Oy:n toimitusjohtajan Lasse Kurrosen kokemuksia johtamisesta. Hän kertoi perustavansa oman johtamisensa muiden vahvuuksien ja hyvien puolien esiin nostamiseen. Kurrosen mukaan on myös tärkeää muistaa, että ihmiset ovat ihmisiä, eivät resursseja. Parhaan suorituksen saamisessa auttaa se, että kertoo ihmisille heidän roolinsa ja, miten he voivat olla mukana menestyksessä.

PikaStart! ja kamarien vaalikokoukset

Seminaariohjelman jälkeen alue B:n 2017 aluejohtaja Niina Härkönen veti vauhdikkaan puolituntia kestäneen pikaStart!:n. Kamari-infoa oli kuuntelemassa puolen tusinaa osallistujaa. Päivän päätteeksi molemmat kamarit kokoontuivat omiin tiloihinsa pitämään vaalikokouksiaan 2017 hallitusten valitsemiseksi.