Kamarissa oppii uutta joka päivä!


Nuorkauppakamarissa heinäkuu pidetään lomaa, mutta vielä ennen lomia pieni mutta pippurinen ryhmä kokoontui kouluttautumaan projektien pariin.

Nuorkauppakamarissa projektit ovat yksi toiminnan suola ja joskus projekteihin hyppääminen voi tuntua haastavalta, jos niistä ei ole minkäänlaista kokemusta työelämän kautta tai muualta. Lappeenrannan Nuorkauppakamarin senaattori Elli Ahonen piti tiivistetyn koulutuksen siitä mitkä asiat on huomioitava projektien aloittamisessa ja antoi ryhmälle avaimet projektitoiminnan aloittamiseen ja taisi joku jo projekteja vetänytkin saada uusia työkaluja projektihallintaan jatkoa varten.

Ellin materiaaleissa tuotiin esille mm. se, että jokaisella projektilla tulee olla syy, miksi projektia tehdään. Tätä on hyvä pohtia tarkasti, että projektissa osataan panostaa juuri oikeisiin asioihin ja projektin toteutus ei rönsyile liikaa. Elli puhui myös riskien hallinnan tärkeydestä ja ryhmä keskusteli projektien henkilökohtaisista motivaattoreista ja tavoitteista. Jotta projektit pysyisivät aikataulussa, Elli esitteli ajankäytön nelikentän, jonka avulla projektien eri osa-alueet/tehtävät voidaan priorisoida.

Tällä alustuksella on hyvä lähteä kohti uusia projekteja ja syksyn tulevaa ’ultimate’ projektikoulutusta 2.9. Kouvolaan!

Terveisin IND (koulutusvastaava)
Katri Pajarinen