Menestyksenä ihmiset


Seminaari-info

Imatran ja Lappeenrannan nuorkauppakamarit kutsuvat lähiseudun yhteistyötahot henkilöstöhallintoa käsittelevään seminaariiltapäivään ti 18.10 alkaen klo 15 Kehruuhuoneelle Lappeenrantaan.

Tilaisuudessa käsitellään henkilöstöjohtamista kolmesta eri näkökulmasta; uuden tutkimuksen valossa, valmentavan johtamisen näkökulmasta sekä yritysjohtajan käytännön kokemuksien kautta. Tilaisuus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Seminaariiltapäivä alkaa Riitta Forsten-Astikaisen ja Pia Heilmann Lappeenrannan teknillisen yliopiston esittelyllä HERMES-tutkimuksesta, jossa on selvitetty pienten ja keskisuurien yritysten henkilöstöjohtamisen tilaa, tarveta ja tulosvaikutusta yli 3500 vastauksen ja yli 100 yrityksen kautta. Tutkimus vastaa mm. siihen mikä on henkilöstökäytäntöjen, lähijohtamisen, työhyvinvoinnin, osaamisen ja suoriutumisen tila pk-yrityksissä sekä siihen, miten henkilöstöjohtamista tulisi ja voitaisiin kehittää ketterästi pk-yrityksissä, jotta sen avulla voitaisiin tukea yrityksen menestystä?

Valmentavaa johtamista ja tiimien valmentamista esittelee Pasi Juvonen Aivolingosta. Hän käsittelee case-tapauksien kautta kokemuksia kokeilevan kehittämisen ja valmentavan johtamisen käytännön havainnoista eri ikäryhmille ja yrityksille suunnatuna toimintana.

Seminaariiltapäivän päättää lappeenrantalaisen Laitex Oy:n toimitusjohtajan Lasse Kurrosen puheenvuoro hänen omista henkilöstöjohtamisen kokemuksistaan.


Seminaariohjelma

15:00 Kahvia ja verkostoitumista

Avaussanat – Lappeenrannan ja Imatran Nuorkauppakamarit

Valtakunnallisen HERMES- tutkimuksen tulokset: henkilöstöjohtamisen tila, tarve ja tulosvaikutukset pienissä ja keskisuurissa yrityksissä – Riitta Forsten-Astikainen ja Pia Heilmann, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulu

Coaching valmentava johtaminen – Pasi Juvonen, Aivolinko Oy

Kokemuksia henkilöstöjohtamisesta – Lasse Kurronen, Laitex Oy

17:30 Verkostoitumista

17:30 Työelämän hiekkalaatikolla: Nuorkauppakamaritoiminnan esittely kaikille kiinnostuneille – Niina Härkönen, Aluejohtaja 2017, Kotkan Nuorkauppakamari


Seminaarin jälkeen Nuorkauppakamari-info

Seminaariohjelman jälkeen klo 17:30 alkaen järjestetään Nuorkauppakamari-info kamaritoiminnasta kiinnostuneille. Noin 30 minuuttia kestävässä infotilaisuudessa kerrotaan, mitä kamaritoiminta pitää sisällään Lappeenrannassa ja Imatralla, sekä mitä avaimia Nuorkauppakamari antaa omaan kehittymiseen ja työelämässä menestymiseen. Samalla on mahdollisuus liittyä Imatran tai Lappeenrannan nuorkauppakamarin koejäseneksi.

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille. Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston luomiselle. Yhdessä tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen tuo onnistumisen tunteen – samalla, kun nautitaan tekemisestä, opitaan itsekin kantamaan vastuuta ja opitaan uutta siitä, mitä ei olla ennen tehty.