Vuoden Nuori Johtaja


Vuoden Nuori Johtaja -kilpailun tavoitteena on nostaa esiin taitavia nuoria johtajia, tuoda esiin hyvää johtajuutta Lappeenrannassa sekä kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin ja kehittymään johtajina.

Kilpailu on syntynyt vastaamaan nykypäivän johtamistyön haasteisiin nostamalla esiin Suomen nuoria, alle 40 vuotiaita, johtajia kannustamalla heitä kehittämään omia johtamistaitojaan ja olemaan positiivisena esimerkkinä ja esikuvana tulevaisuuden nuorille johtajille.

Vuoden Nuoria Johtajia haetaan koko Suomen alueelta ja kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Nuorkauppakamarin kanssa.

Ehdota mielestäsi esimerkillistä nuorta johtajaa Vuoden Nuoreksi Johtajaksi 2014!

Hän voi olla kuka tahansa alle 40-vuotias johtaja, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti. Hän johtaa päämäärätietoisesti ja kestävällä tavalla organisaatiotaan. Hän kantaa johtajana vastuun sekä asioista että ihmisistä. Hän on esimiestaidoillaan luonut työpaikalleen hyvän ja kannustavan ilmapiirin ja edustaa toiminnallaan hyvää henkilöstöjohtamista. Hän on sinut itsensä kanssa ja osaa mukauttaa vuorovaikutustaan tilanteen mukaan. Arvostamme myös verkostoitumistaitoja.

Hänellä on rohkeutta kohdata haasteet ja omat alaiset sekä olla esimies vaikeissakin tilanteissa. Hänen tekemisensä perustuu tarkoitukseen ja luottamukseen. Hän levittää kulttuuria, jossa epäonnistumisia siedetään ja virheistä opitaan. Hän huolehtii omasta ja työntekijöidensä osaamisista ja niiden ajan tasalla pitämisestä sekä omasta ja työntekijöidensä jaksamisesta. Hän tuo organisaation yhdessä sovitut arvot arkeen ja käytäntöön.

Hän selvittää ennen päättämistä päätöksen vaikutukset ja tekee päätöksiä, jotka mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden tulevaisuudessakin. Hän edistää kestävän kehityksen vientiä osaksi organisaation strategiaa sekä toiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Kansallisessa kilpailussa menestyy nuori johtaja, jolla on kunnianhimoisia tavoitteita ja joka pyrkii johtamisellaan muovaamaan tulevaisuutta. Hän toimii tuloksellisesti ja pyrkii luomaan työpaikkoja.

Kuka tahansa voi ehdottaa Vuoden Nuorta Johtajaa.