Yrityskylässä opitaan olemaan osana yhteiskuntaa


YrityskyläLappeenrannan Nuorkauppakamari kävi isolla porukalla tutustumassa Armilan koululla järjestettyyn Yrityskylään. Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) 6. luokkalaisille suuntaama Yrityskylä on yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.

Yrityskylässä oppilaat pääsevät kokemaan työntekijän, kuluttajan ja kansalaisen rooleja. He hakevat töihin kylän yrityksiin, toimivat niissä eri tehtävissä ja saavat tietysti palkan työstään. Palkalla he voivat ostaa kylän kaupasta jotain kivaa itselleen ja käydä ravintolasta hakemassa päivän lounaan. Päivän aikana tutuiksi tulevat myös verot ja laskujen maksaminen. Oppilaat pääsevät myös vaikuttamaan kylän päätöksentekoon kaupungintalolla, jossa osa oppilaista on julkishallinnon tehtävissä.

Yrityskylän yritykset edustavat todellisia yrityksiä ja mukailevat alueen elinkeinorakennetta. Erilaiset yritykset antavat oppilaille mahdollisuuden peilata omia kiinnostuksen kohteita. Kuudesluokkalaiset saavat hyvät valmiudet yläkouluun, jossa luodaan pohjaa jatko-opinnoille ja ammatinvalinnalle. Yrityskylää rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, säätiöt ja kunnat. Toimintaa ovat myös tukemassa yritykset, jotka haluavat tukea oppilaiden työelämä- ja yhteiskuntavalmiuksien kehittymistä.

Yrityskylästä ovat tykänneet sekä oppilaat että opettajat. Oppilaiden mielestä parasta on ollut käytännön tekeminen ja uusien asioiden oppiminen. Päivä kylässä on esimerkiksi opettanut, että työnteko on rankkaa, yhteistyö ja töiden jakaminen on tärkeää, sekä aikataulujen pitävyyden merkityksen. Opettajat ovat myös olleet tyytyväisiä käytännön tekemiseen ja oikeaan elämään tutustumiseen. Monet päivän aikana vastaantulevat asiat, kuten verot ja yritysten tulos, kun eivät ole oppilaille entuudestaan tuttuja.

Lappeenrannassa järjestetty Yrityskylä on osa valtakunnallista kiertuetta. Kuusi Yrityskylää kiertää 11 eri paikkakunnalla ja tavoittaa puolet Suomen 6. luokkalaisista. TAT:n tavoitteena on saada pysyvä Yrityskylä Lappeenrantaan, maakunnan ja lähialueiden oppilaiden käyttöön. Haasteena on vain sopivan tilan löytäminen, sillä Armilan koulu ei ole enää käytettävissä kevään 2014 jälkeen. Lisäksi kylään kaivattaisiin sekä pieniä että isoja alueellisia yhteistyökumppaneita eri aloilta.

Mukaillen Yrityskylä -esite 2013. Vierailu Lappeenrannan Yrityskylässä 10.4.