Vuoden 2014 hallitusvirat


Vuosi on jo pitkällä ja lokakuussa kamarin vaalikokouksessa valitaan tulevan vuoden vastuulliset tekijät. Eri tehtävät ja virkojen lyhenteet sekoavat helposti konkareiltakin, joten mistä oikeastaan onkaan kyse? Oletko kenties kiinnostunut kansainvälisyydestä tai kuukausitapahtumien järjestämisestä?

Puheenjohtaja (PRES)
Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).

Varapuheenjohtaja (DP)
Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa
ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensa ja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa tällä käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi kamarin johtotehtäviin.

Edellinen puheenjohtaja (IPP)
Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

Tiedottaja (LIO)
Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (jäsenlehti JC-Wille, sähköpostitiedotteet sekä kuukausittain ilmestyvä sähköinen eWille). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen. Tiedottaja toimii jäsenlehti JC-Willen päätoimittajana.

Yhdistyslohko, kuukausitapahtumat (LOM)
Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista.
Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia, aikuisten iltarientoja tai arvokkaita juhlia.

Yhteiskuntalohko, projektit (COM)

Yhteiskuntalohko sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

Kansainväliset asiat (INT)
Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi. Lisäksi Lappeenrannassa lohkon tehtäviin kuuluu erityisesti EMT-kokouksen markkinointi ja koordinointi.

Yksilölohko, koulutukset (IND)
Yksilölohko vastaa kamarin koulutustapahtumista ja Suomen  Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnan tarjoamien mahdolisuuksien markkinoinnista.

Sihteeri (SECY)
Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin “paperiasiat” ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki  jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä OnlineMatrikkelin käyttöön liittyvissä asioissa.

Rahastonhoitaja (TREAS)

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana tai hoitajana.

Jos jokin edellämainituista tehtävistä sai aikaan palavan halun lähteä mukaan hallitustoimintaan tai haluaisit tietää asiasta lisää, nyt on hyvä aika keskustella lisää ennen kamarin vaalikokousta tulevan vuoden puheenjohtajan KIRSI AAPRON kanssa asiasta.

ROHKEASTI MUKAAN VAAN!